સામગ્રી પર જાઓ

કંપનીને વિન્ડિંગ અપ: પ્રક્રિયા, કારણો અને કાનૂની માળખાને સમજવું

પરિચય:

કંપનીનું વિન્ડિંગ-અપ એ એક જટિલ અને કાયદેસર રીતે નિયંત્રિત પ્રક્રિયા છે જેમાં કંપનીના અસ્તિત્વને સમાપ્ત કરીને તેની કામગીરી બંધ કરીને, તેની અસ્કયામતો ફડચામાં નાખીને અને લેણદારો અને શેરધારકોને આવકનું વિતરણ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રક્રિયા કંપનીના શેરધારકો અથવા લેણદારો દ્વારા સ્વૈચ્છિક રીતે શરૂ કરી શકાય છે અથવા ચોક્કસ સંજોગોમાં કોર્ટ દ્વારા આદેશ આપ્યા મુજબ તે ફરજિયાત હોઈ શકે છે. આ વ્યાપક માર્ગદર્શિકામાં, અમે કંપનીને સમાપ્ત કરવાના વિવિધ પાસાઓનું અન્વેષણ કરીશું, જેમાં આમ કરવાનાં કારણો, આ પ્રક્રિયાને સંચાલિત કરતું કાનૂની માળખું અને તેમાં સામેલ પગલાંનો સમાવેશ થાય છે.

કંપનીના વિન્ડિંગ અપના પ્રકાર:

કંપનીને સમાપ્ત કરવું ઘણી રીતે થઈ શકે છે, જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

A. કોર્ટના આદેશ હેઠળ ફરજિયાત સમાપ્ત. B. શેરધારકો દ્વારા શરૂ કરાયેલ સ્વૈચ્છિક વિન્ડિંગ. C. કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ વિન્ડિંગ અપ.

ચાલો આ વિવિધ પ્રકારો અને તેમાં સામેલ પ્રક્રિયાઓ વિશે જાણીએ:

A. કોર્ટ દ્વારા કંપનીને બંધ કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ (ફરજિયાત વિન્ડિંગ અપ):

ફરજિયાત વિન્ડિંગ અપ એ એક કાનૂની પ્રક્રિયા છે જેમાં કોર્ટ કંપનીને બંધ કરવાનો આદેશ આપે છે. આની શરૂઆત લેણદાર, સભ્ય અથવા કંપની પોતે કરી શકે છે. કોર્ટ વિવિધ સંજોગોમાં બંધ કરવાનો આદેશ આપી શકે છે:

 1. વિશેષ ઠરાવ: જો કંપની, વિશેષ ઠરાવ દ્વારા, કોર્ટ દ્વારા ઘા કરવાનો ઠરાવ કરે, અને અદાલત તેને જાહેર હિતમાં અથવા સમગ્ર કંપનીના હિતમાં શોધે.

 2. વૈધાનિક અહેવાલ, વૈધાનિક સભા અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા: જો કંપની વૈધાનિક અહેવાલ પહોંચાડવામાં, વૈધાનિક બેઠક યોજવામાં અથવા સતત બે વાર્ષિક સામાન્ય સભાઓ યોજવામાં નિષ્ફળ જાય, તો કોર્ટ તેને સમાપ્ત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.

 3. વ્યવસાય શરૂ કરવામાં અથવા સ્થગિત કરવામાં નિષ્ફળતા: જો કંપની તેના સંસ્થાપનના એક વર્ષમાં તેનો વ્યવસાય શરૂ ન કરે અથવા સમગ્ર વર્ષ માટે તેના વ્યવસાયને સ્થગિત કરે તો કોર્ટ તેને બંધ કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.

 4. સભ્યપદમાં ઘટાડો: જો સભ્યોની સંખ્યા ચોક્કસ થ્રેશોલ્ડથી નીચે આવે છે (દા.ત., ખાનગી કંપનીઓ માટે 2 કરતાં ઓછી અથવા જાહેર કંપનીઓ માટે 7 કરતાં ઓછી), તો કોર્ટ તેને સમાપ્ત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે.

 5. દેવું ચૂકવવામાં અસમર્થતા: જો કંપની તેના દેવાની ચૂકવણી કરવામાં અસમર્થ હોય તો કોર્ટ સમાપ્ત કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. આ અસમર્થતા વૈધાનિક નોટિસ, ડિક્રેડ ડેટ અને કોમર્શિયલ નાદારી સહિત વિવિધ શરતો દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે.

 6. ગેરકાનૂની અને અનધિકૃત પ્રવૃત્તિઓ: જો કંપની ગેરકાયદેસર અથવા કપટપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલી હોય, અનધિકૃત વ્યવસાય ચલાવતી હોય અથવા તેના સભ્યો પર જુલમ કરતી હોય તો કોર્ટ તેને બંધ કરવાનો આદેશ આપી શકે છે. આ અયોગ્ય હિસાબ અને કાયદાનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતાને કારણે પણ થઈ શકે છે.

 7. સીઝ ટુ લિસ્ટઃ જો લિસ્ટેડ કંપની લિસ્ટેડ કંપની બનવાનું બંધ કરે તો કોર્ટ દ્વારા તેને બંધ કરવામાં આવી શકે છે.

 8. ન્યાયી અને ન્યાયી: જો અદાલત તેને ન્યાયી અને ન્યાયી ગણે, તો કંપનીને બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવી શકે છે. આ સબસ્ટ્રેટમની ખોટ, મેનેજમેન્ટમાં મડાગાંઠ, કોઈ મિલકત ન ધરાવતી કંપની, નુકસાન અથવા ભાગીદારીના વિસર્જન જેવા આધારને કારણે હોઈ શકે છે.

બી . સ્વૈચ્છિક વિન્ડિંગ અપ માટેની પ્રક્રિયાઓ:

સ્વૈચ્છિક સમાપ્તિ વિવિધ સંજોગોમાં થઈ શકે છે:

 1. સભ્યોનું સ્વૈચ્છિક વિન્ડિંગ અપ: જ્યારે કંપની દ્રાવક હોય ત્યારે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મુખ્ય પગલાઓમાં શામેલ છે:

  a સોલ્વન્સીની ઘોષણા: ડિરેક્ટર્સ જાહેર કરે છે કે કંપની 12 મહિનાની અંદર તેના દેવાની સંપૂર્ણ ચૂકવણી કરી શકે છે. b શેરધારકોનો ઠરાવ: શેરધારકો સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ કરવા માટેનો ઠરાવ પસાર કરે છે. c લિક્વિડેટરની નિમણૂક: પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરવા માટે લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. ડી. અસ્કયામતોનું વેચાણ: દેવું ચૂકવવા માટે અસ્કયામતો વેચવામાં આવે છે. ઇ. બાકી રહેલી અસ્કયામતોનું વિતરણ: બાકી રહેલી કોઈપણ સંપત્તિ શેરધારકોમાં વહેંચવામાં આવે છે.

 2. લેણદારોનું સ્વૈચ્છિક વિન્ડિંગ અપ: જ્યારે કોઈ કંપની નાદાર હોય, ત્યારે પ્રક્રિયામાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

  a લેણદારોની મીટિંગ: શેરધારકો અને લેણદારોની મીટિંગ યોજાય છે. b લિક્વિડેટરની નિમણૂક: લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. c અસ્કયામતોનું વેચાણ: દેવાની પતાવટ કરવા માટે અસ્કયામતો વેચવામાં આવે છે. ડી. બાકી અસ્કયામતોનું વિતરણ: બાકી રહેલી કોઈપણ અસ્કયામતો લેણદારોમાં વહેંચવામાં આવે છે.

C. કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ સમાપ્ત કરવા માટેની પ્રક્રિયાઓ:

ચોક્કસ સંજોગોમાં, કંપની સ્વૈચ્છિક રીતે બંધ કરવા માટેનો ઠરાવ પસાર કરી શકે છે પરંતુ વિનંતી કરી શકે છે કે તે કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવે. જ્યારે લિક્વિડેટરની નિષ્પક્ષતા, વિન્ડિંગ-અપ નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા અથવા સંપત્તિની વસૂલાતમાં બેદરકારી અંગે ચિંતા હોય ત્યારે કોર્ટ દેખરેખ માટે આદેશ જારી કરી શકે છે. આ ઓર્ડર સભ્યો, લેણદારો અને કંપનીના હિતોનું રક્ષણ કરે છે.

કંપની બંધ કરવાના કારણો:

કંપનીને શા માટે બંધ કરવાની જરૂર પડી શકે છે તેના ઘણા કારણો છે:

 1. નાદારી: જો કોઈ કંપની તેની નાણાકીય જવાબદારીઓ પૂરી કરવામાં અસમર્થ હોય અને નાદાર બની જાય, તો તેની નાણાકીય તકલીફને પહોંચી વળવા માટે જરૂરી પગલું હોઈ શકે છે.

 2. જવાબદારીઓ પૂરી કરવામાં નિષ્ફળતા: જે કંપનીઓ તેમની કાનૂની જવાબદારીઓ પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, જેમ કે વાર્ષિક રિટર્ન ફાઇલ કરવા, સરકારની વિનંતી પર તેમને બંધ કરવામાં આવી શકે છે.

 3. વ્યાપારનું નુકસાન: જ્યારે કંપની તેના કામકાજ ચાલુ રાખવા માટે નફાકારક અથવા વ્યવહારુ ન હોય ત્યારે બંધ થવાનું પસંદ કરી શકે છે.

 4. વિસર્જન: કેટલીકવાર, કંપનીએ તેના ઉદ્દેશ્યો હાંસલ કર્યા છે અને જ્યારે તેની જરૂર ન હોય ત્યારે સ્વેચ્છાએ વિસર્જન કરવામાં આવે છે. જ્યારે તેઓ માને છે કે કંપનીએ તેનો હેતુ પૂરો કર્યો છે ત્યારે શેરધારકો દ્વારા આની શરૂઆત કરવામાં આવી શકે છે.

કંપનીને સમાપ્ત કરવામાં સામેલ મુખ્ય પગલાં:

 1. લિક્વિડેટરની નિમણૂક: કંપનીને સમાપ્ત કરવાનું પ્રથમ પગલું એ એક લિક્વિડેટરની નિમણૂક છે જે સમગ્ર પ્રક્રિયાની દેખરેખ કરશે.

 2. અસ્કયામતોનું વેચાણ: લિક્વિડેટર દેવું પતાવટ માટે ભંડોળ ઊભું કરવા માટે કંપનીની સંપત્તિનું મૂલ્યાંકન અને વેચાણ કરવા માટે જવાબદાર છે.

 3. આવકનું વિતરણ: સંપત્તિના વેચાણમાંથી થતી આવક સંબંધિત કાયદા દ્વારા સ્થાપિત દાવાની અગ્રતા અનુસાર લેણદારો અને શેરધારકોને વહેંચવામાં આવે છે.

 4. અંતિમ રિટર્ન ફાઇલિંગ: લિક્વિડેટરે કંપનીની અસ્કયામતો, જવાબદારીઓ અને આવકના વિતરણનો વિગતવાર હિસાબ પૂરો પાડતા યોગ્ય સરકારી એજન્સીઓ સાથે અંતિમ રિટર્ન ફાઇલ કરવું આવશ્યક છે.

 5. વિસર્જન: વિન્ડિંગ-અપ પ્રક્રિયાની સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થવા પર, કંપનીને ઓગળેલી માનવામાં આવે છે, જે તેના અસ્તિત્વના અંતને ચિહ્નિત કરે છે.

વિશ્વવ્યાપી કંપનીઓના વિન્ડિંગને સંચાલિત કાયદા:

કંપનીઓના વિન્ડિંગને નિયંત્રિત કરતું કાનૂની માળખું એક દેશથી બીજામાં બદલાય છે. યુનાઇટેડ કિંગડમમાં, નાદારી કાયદો 1986 પ્રક્રિયાને નિયંત્રિત કરે છે. ઑસ્ટ્રેલિયામાં, કોર્પોરેશન એક્ટ 2001 નિયમોની રૂપરેખા આપે છે, જ્યારે પાકિસ્તાનમાં, તે કંપનીઝ ઓર્ડિનન્સ, 1984 છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, વિન્ડિંગ અપ રાજ્યના કાયદા દ્વારા સંચાલિત થાય છે, દરેક રાજ્ય તેના કાયદા અને પ્રક્રિયાઓનો સમૂહ ધરાવે છે.

નિષ્કર્ષ:

કંપનીને વિન્ડિંગ અપ કરવું એ ફરજિયાત અને સ્વૈચ્છિક વિન્ડિંગ સહિત વિવિધ પ્રકારની કાયદેસર રીતે નિયંત્રિત પ્રક્રિયા છે. કંપનીઓ વિવિધ કારણોસર બંધ થઈ શકે છે, અને પ્રક્રિયામાં લિક્વિડેટરની નિમણૂક, અસ્કયામતોનું વેચાણ, આવકનું વિતરણ અને અંતિમ રિટર્ન ભરવાનો સમાવેશ થાય છે. સંબંધિત કાયદાઓ અને પ્રક્રિયાઓને સમજવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, અધિકારક્ષેત્ર દ્વારા સમાપ્ત કરવા માટેનું કાનૂની માળખું બદલાય છે. ભલે તમે શેરહોલ્ડર, લેણદાર અથવા સરકારી એન્ટિટી હો, તમારી રુચિઓનું રક્ષણ કરવા અને તમારી કાનૂની જવાબદારીઓનું પાલન કરવા માટે વિન્ડિંગ-અપ પ્રક્રિયાની સમજ હોવી જરૂરી છે.

એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો, ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં મંજૂર કરવી આવશ્યક છે