સામગ્રી પર જાઓ

GST નોંધણી માટે NOC: ફોર્મેટ અને જરૂરીયાતો

GST નોંધણી માટે NOC: ફોર્મેટ અને જરૂરીયાતો

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) એ એક વ્યાપક કર પ્રણાલી છે જેણે ભારતના પરોક્ષ કર માળખાને સુવ્યવસ્થિત કર્યું છે. GST શાસન હેઠળ, વ્યવસાયોએ GST માટે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે જો તેઓ ચોક્કસ માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે. એક આવશ્યક દસ્તાવેજ જે GST નોંધણી પ્રક્રિયા દરમિયાન વારંવાર જરૂરી હોય છે તે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) છે. આ બ્લોગમાં, અમે ભારતમાં GST નોંધણી માટે NOC ના ફોર્મેટ અને આવશ્યકતાઓની ચર્ચા કરીશું.

નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) શું છે?

નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ, જેને સામાન્ય રીતે NOC તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે એક પક્ષ દ્વારા બીજા પક્ષને જારી કરાયેલ દસ્તાવેજ છે, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તેમને કોઈ ચોક્કસ ક્રિયા અથવા વ્યવહાર સામે કોઈ વાંધો નથી. GST નોંધણીના સંદર્ભમાં, NOC સામાન્ય રીતે તે જગ્યાના માલિક અથવા મકાનમાલિક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે જ્યાંથી વ્યવસાય ચાલે છે. આ પ્રમાણપત્ર પુરાવા તરીકે કામ કરે છે કે મિલકતના માલિકને GST-રજિસ્ટર્ડ પ્રવૃત્તિઓ માટે તેમની જગ્યાનો ઉપયોગ કરવા પર કોઈ વાંધો નથી.

GST નોંધણી માટે NOC ક્યારે જરૂરી છે?

GST નોંધણી માટે NOC સામાન્ય રીતે નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં આવશ્યક છે:

 1. ભાડે આપેલ અથવા લીઝ્ડ પ્રિમાઈસીસ : જો કોઈ ધંધો ભાડે આપેલ અથવા ભાડે આપેલી જગ્યાઓથી ચલાવતો હોય, તો સામાન્ય રીતે મકાનમાલિક અથવા મિલકતના માલિકે તેમની મિલકત પર GST-રજિસ્ટર્ડ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે ભાડૂતને કોઈ વાંધો નથી તેની પુષ્ટિ કરવા માટે NOC જારી કરવાની જરૂર પડે છે.
 2. વહેંચાયેલ જગ્યા : એક જ પરિસરમાંથી બહુવિધ વ્યવસાયો કાર્યરત હોય તેવા કિસ્સામાં, તેમાં સામેલ તમામ પક્ષકારોએ GST નોંધણી પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ તકરાર અથવા વિવાદોને ટાળવા માટે NOC મેળવવાની જરૂર પડી શકે છે.
 3. સરનામામાં ફેરફાર : જ્યારે કોઈ નોંધાયેલ વ્યવસાય તેના વ્યવસાયનું સ્થાન અથવા સરનામું બદલે છે, ત્યારે નવા મિલકત માલિકે, જો લાગુ હોય, તો GST હેતુઓ માટે સરનામાંમાં ફેરફારની પુષ્ટિ કરવા માટે NOC જારી કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

GST નોંધણી માટે NOCનું ફોર્મેટ

NOC માટે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ નેટવર્ક (GSTN) દ્વારા નિર્ધારિત કોઈ નિશ્ચિત ફોર્મેટ ન હોવા છતાં, તેમાં સામાન્ય રીતે નીચેના મુખ્ય ઘટકો શામેલ હોવા જોઈએ:

 1. તારીખ : જે તારીખે NOC જારી કરવામાં આવે છે.
 2. તે કોને ચિંતા કરી શકે છે : પ્રમાણપત્ર સામાન્ય રીતે GST વિભાગના સંબંધિત અધિકારીઓને સંબોધવામાં આવવું જોઈએ.
 3. મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકની વિગતો :
  • મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકનું પૂરું નામ.
  • સરનામું અને ફોન નંબર સહિત સંપર્ક વિગતો.
 4. બિઝનેસ એન્ટિટીની વિગતો :
  • વ્યવસાયનું સંપૂર્ણ કાનૂની નામ.
  • GSTIN (જો ઉપલબ્ધ હોય તો).
  • વ્યવસાયનું સરનામું.
 5. ના વાંધાનું નિવેદન : સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ નિવેદન જે દર્શાવે છે કે મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકને GST-રજિસ્ટર્ડ પ્રવૃત્તિઓ માટે તેમની જગ્યાનો ઉપયોગ કરવા પર કોઈ વાંધો નથી. ઉદાહરણ તરીકે: "હું, [જમીનના માલિકનું નામ], GST-રજિસ્ટર્ડ પ્રવૃત્તિઓ માટે મારા પરિસરમાંથી [વ્યવસાયનું નામ] સંચાલન કરવા સામે કોઈ વાંધો નથી."
 6. મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકની સહીઃ પ્રમાણપત્ર પર મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકની સહી હોવી જોઈએ.
 7. સ્ટેમ્પ અને સીલ : જો પ્રોપર્ટીના માલિક અથવા મકાનમાલિક પાસે સ્ટેમ્પ અથવા સીલ હોય તો તેનો સમાવેશ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, કારણ કે તે દસ્તાવેજમાં અધિકૃતતા ઉમેરે છે.
 8. સાક્ષીઓ : જો જરૂરી હોય તો, NOCમાં એવા સાક્ષીઓના નામ અને હસ્તાક્ષર પણ સામેલ હોઈ શકે છે જેઓ દસ્તાવેજની અધિકૃતતાની ખાતરી આપી શકે છે.

GST નોંધણી માટે NOC માટેની આવશ્યકતાઓ

GST રજિસ્ટ્રેશન માટેની તમારી NOC GST સત્તાવાળાઓ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે અને માન્ય છે તેની ખાતરી કરવા માટે, નીચેની આવશ્યકતાઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે:

 1. સ્પષ્ટતા અને સુવાચ્યતા : દસ્તાવેજ સંબંધિત સત્તાવાળાઓ દ્વારા સમજાતી ભાષામાં સ્પષ્ટ અને સુવાચ્ય રીતે લખાયેલ હોવો જોઈએ. જો પ્રમાણપત્ર અંગ્રેજી અથવા હિન્દીમાં નથી, તો તેનું અનુવાદિત સંસ્કરણ પ્રદાન કરવું જોઈએ.
 2. સાચી વિગતો : એનઓસીમાં મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિક અને વ્યવસાયિક એન્ટિટી બંનેના નામ, સરનામા અને સંપર્ક વિગતો સહિત સચોટ અને અપ-ટૂ-ડેટ માહિતી હોવી જોઈએ.
 3. અધિકૃતતા : પ્રમાણપત્ર પર મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિક દ્વારા તેમની સંમતિ દર્શાવવા માટે સહી કરવી જોઈએ. સહી ન કરેલ અથવા અયોગ્ય રીતે સહી કરેલ દસ્તાવેજ સ્વીકારી શકાશે નહી.
 4. GSTIN : જો વ્યવસાય પાસે પહેલેથી જ GSTIN છે, તો સંદર્ભ માટે NOCમાં તેનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.
 5. નો ઓબ્જેક્શન સ્ટેટમેન્ટ : નો ઓબ્જેક્શન સ્ટેટમેન્ટ અસ્પષ્ટ હોવું જોઈએ અને સ્પષ્ટપણે જણાવવું જોઈએ કે મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકને તેમની જગ્યા પર GST-રજિસ્ટર્ડ પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે કોઈ વાંધો નથી.
 6. સ્ટેમ્પ અથવા સીલ : જો મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિક પાસે સત્તાવાર સ્ટેમ્પ અથવા સીલ હોય, તો તેની અધિકૃતતા વધારવા NOC પર તેનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
 7. સાક્ષીઓ (જો જરૂરી હોય તો) : જો NOCમાં સાક્ષીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તેમના નામ અને સહીઓ સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખિત હોવા જોઈએ.

GST પોર્ટલ પર સહી કરેલ NOC અપલોડ કરવાના પગલાં

GST પોર્ટલ પર દસ્તાવેજ અપલોડ કરવા માટે ત્રણ મૂળભૂત પગલાં છે. પ્રથમ, પોર્ટલના સેવાઓ વિભાગ પર જાઓ, પછી નોંધણી પર ક્લિક કરો અને નવી નોંધણી પસંદ કરો. તમારે એક ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. 'કબજાની પ્રકૃતિ' કૉલમ હેઠળ, જો તમારી પાસે જગ્યા ન હોય તો 'સંમતિ' પસંદ કરો. તેને અપલોડ કરતા પહેલા પરિસરના માલિકે સંમતિ પત્ર પર સહી કરી છે તેની ખાતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.

GST નોંધણી માટે NOC કેવી રીતે મેળવવું

GST નોંધણી માટે NOC મેળવવામાં સામાન્ય રીતે નીચેના પગલાંઓ શામેલ હોય છે:

 1. NOC માટે વિનંતી કરો : પ્રથમ પગલું એ મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકનો સંપર્ક કરવો અને તેમને GST નોંધણી માટે NOC આપવા વિનંતી કરવી.
 2. એનઓસીનો ડ્રાફ્ટ કરો : નમૂનાના ફોર્મેટના આધારે અથવા તેમની પસંદગીઓ અનુસાર એનઓસીનો ડ્રાફ્ટ કરવા માટે મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિક સાથે કામ કરો.
 3. સમીક્ષા કરો અને સહી કરો : બધી વિગતો સચોટ અને સંપૂર્ણ છે તેની ખાતરી કરવા માટે ડ્રાફ્ટ કરેલ NOCની સમીક્ષા કરો. એકવાર બંને પક્ષકારો સંતુષ્ટ થઈ જાય, પછી મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકે NOC પર સહી કરવી જોઈએ.
 4. સબમિશન : GST નોંધણી સત્તાવાળાઓને અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે સહી કરેલ NOC સબમિટ કરો. ચોક્કસ પ્રક્રિયા અધિકારક્ષેત્ર દ્વારા બદલાઈ શકે છે.
 5. ફોલો-અપ : સબમિશન કર્યા પછી, NOC સ્વીકારવામાં આવ્યું છે અને GST નોંધણી પ્રક્રિયા સરળ રીતે આગળ વધી રહી છે તેની ખાતરી કરવા માટે અધિકારીઓ સાથે ફોલોઅપ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.

નિષ્કર્ષ

GST નોંધણી માટે એનઓસી એ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે, ખાસ કરીને ભાડે અથવા ભાડે લીધેલ જગ્યાઓથી સંચાલિત વ્યવસાયો માટે. તે પુરાવા તરીકે કામ કરે છે કે મિલકતના માલિક અથવા મકાનમાલિકને તેમની મિલકત પર GST-રજિસ્ટર્ડ પ્રવૃત્તિઓ કરવા પર કોઈ વાંધો નથી. NOC તૈયાર કરતી વખતે, નિયત ફોર્મેટનું પાલન કરવું અને તમામ જરૂરી માહિતી શામેલ છે તેની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. GST સત્તાવાળાઓ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ જરૂરિયાતો અને માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરીને, વ્યવસાયો તેમની GST નોંધણી પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરી શકે છે અને બિનજરૂરી વિલંબ અથવા ગૂંચવણો ટાળી શકે છે.
જ્યારે આ બ્લોગમાં આપેલ નમૂના NOC ફોર્મેટ નમૂના તરીકે સેવા આપી શકે છે, ત્યારે વ્યવસાયોએ હંમેશા કાનૂની સલાહ લેવી જોઈએ અને GST સત્તાવાળાઓ સાથે સલાહ લેવી જોઈએ કે જેથી તેમની NOC નવીનતમ નિયમો અને ચોક્કસ પ્રાદેશિક આવશ્યકતાઓનું પાલન કરે. માન્ય NOC મેળવવું એ સરળ અને મુશ્કેલીમુક્ત GST નોંધણી પ્રક્રિયાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.

એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો, ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં મંજૂર કરવી આવશ્યક છે