સામગ્રી પર જાઓ

ભારતમાં GSTની ગણતરી કેવી રીતે કરવી: એક પગલું-દર-પગલાની માર્ગદર્શિકા

પરિચય

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) એ એક વ્યાપક, બહુ-તબક્કા, ગંતવ્ય-આધારિત કર છે જે દરેક મૂલ્ય વધારા પર લાદવામાં આવે છે. તે વપરાશ આધારિત કર છે, જ્યાં કર અંતિમ ગ્રાહક દ્વારા ચૂકવવામાં આવે છે.

GSTની ગણતરી સપ્લાય કરવામાં આવેલ માલ કે સેવાઓના કરપાત્ર મૂલ્યના આધારે કરવામાં આવે છે. કરપાત્ર મૂલ્ય એ એવી કિંમત છે કે જેના પર માલ અથવા સેવાઓ સપ્લાય કરવામાં આવે છે, કોઈપણ ડિસ્કાઉન્ટ અથવા ઘટાડો.

વિવિધ સામાન અને સેવાઓ પર અલગ-અલગ દરે GST વસૂલવામાં આવે છે. GST દરોને પાંચ સ્લેબમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યા છે: 0%, 5%, 12%, 18% અને 28%.

GST ની ગણતરી કરવાના પગલાં

GST ની ગણતરી કરવા માટે નીચેના પગલાંઓ છે:

 1. પૂરા પાડવામાં આવેલ માલ અથવા સેવાઓ પર લાગુ પડતા GST દરને ઓળખો. GST દર ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ કાઉન્સિલ (GSTC) ની વેબસાઇટ પર જોઈ શકાય છે.
 2. પૂરા પાડવામાં આવેલ માલ અથવા સેવાઓના કરપાત્ર મૂલ્યની ગણતરી કરો. કરપાત્ર મૂલ્ય એ એવી કિંમત છે કે જેના પર માલ અથવા સેવાઓ સપ્લાય કરવામાં આવે છે, કોઈપણ ડિસ્કાઉન્ટ અથવા ઘટાડો.
 3. GST રકમની ગણતરી કરવા માટે લાગુ પડતા GST દર વડે કરપાત્ર મૂલ્યનો ગુણાકાર કરો.
 4. કુલ કિંમતની ગણતરી કરવા માટે કરપાત્ર મૂલ્યમાં GST રકમ ઉમેરો.

ઉદાહરણ

ચાલો કહીએ કે તમે કપડાના વિક્રેતા છો અને તમે રૂ.માં શર્ટ વેચો છો. 1,000. કપડાં પર લાગુ GST દર 18% છે.

 • પગલું 1: કપડાં પર લાગુ GST દર 18% છે.
 • પગલું 2: શર્ટની કરપાત્ર કિંમત રૂ. 1,000.
 • પગલું 3: GST રકમની ગણતરી કરવા માટે લાગુ પડતા GST દર (18%) વડે કરપાત્ર મૂલ્ય (રૂ. 1,000) નો ગુણાકાર કરો: 1,000 * 18% = રૂ. 180
 • પગલું 4: કુલ કિંમતની ગણતરી કરવા માટે કરપાત્ર મૂલ્ય (રૂ. 1,000)માં GST રકમ (રૂ. 180) ઉમેરો: 1,000 + 180 = રૂ. 1,180 પર રાખવામાં આવી છે

તેથી, શર્ટની કુલ કિંમત રૂ. 1,180 પર રાખવામાં આવી છે.

ભારતમાં GST ના પ્રકાર

ભારતમાં ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના GST છે:

 1. સેન્ટ્રલ GST (CGST)

CGST કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે અને તે માલ અને સેવાઓના આંતર-રાજ્ય પુરવઠા પર લાગુ થાય છે. આંતર-રાજ્ય પુરવઠો તે છે જે એક જ રાજ્યમાં થાય છે.

ઉદાહરણ: જો તમે કપડાંના વિક્રેતા છો અને તમે તે જ રાજ્યમાં ગ્રાહકને શર્ટ વેચો છો, તો તમે વેચાણ પર CGST ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશો.

 1. સ્ટેટ GST (SGST)

SGST રાજ્ય સરકાર દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે અને તે માલ અને સેવાઓના આંતર-રાજ્ય પુરવઠા પર પણ લાગુ પડે છે.

ઉદાહરણ: જો તમે કપડાંના વિક્રેતા છો અને તમે તે જ રાજ્યમાં ગ્રાહકને શર્ટ વેચો છો, તો તમે વેચાણ પર SGST ચૂકવવા માટે પણ જવાબદાર રહેશો.

 1. ઇન્ટિગ્રેટેડ GST (IGST)

IGST કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે અને તે માલ અને સેવાઓના આંતર-રાજ્ય પુરવઠા પર લાગુ થાય છે. આંતર-રાજ્ય પુરવઠો તે છે જે બે અલગ અલગ રાજ્યો વચ્ચે થાય છે.

ઉદાહરણ: જો તમે કપડાંના વિક્રેતા છો અને તમે અન્ય રાજ્યમાં ગ્રાહકને શર્ટ વેચો છો, તો તમે વેચાણ પર IGST ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશો.

વિવિધ પ્રકારના GSTની સરખામણી

નીચેનું કોષ્ટક વિવિધ પ્રકારના GSTની તુલના કરે છે:

GST નો પ્રકાર

દ્વારા વસૂલવામાં આવે છે

પર લાગુ

CGST

કેન્દ્ર સરકાર

માલ અને સેવાઓનો રાજ્ય-રાજ્ય પુરવઠો

એસજીએસટી

રાજ્ય સરકાર

માલ અને સેવાઓનો રાજ્ય-રાજ્ય પુરવઠો

IGST

કેન્દ્ર સરકાર

માલ અને સેવાઓનો આંતર-રાજ્ય પુરવઠો

આઇ એનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC)

ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) એ એક એવી પદ્ધતિ છે જે વ્યવસાયોને આઉટપુટ પર ચૂકવવાપાત્ર GST સામે ઇનપુટ પર ચૂકવવામાં આવેલ GST સેટ ઑફ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ કરની કાસ્કેડિંગ અસરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

રિવર્સ ચાર્જ

રિવર્સ ચાર્જ એ એક એવી પદ્ધતિ છે કે જ્યાં માલ અથવા સેવાઓનો પ્રાપ્તકર્તા સપ્લાયરને બદલે GST ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. રિવર્સ ચાર્જ અમુક માલ અને સેવાઓ પર લાગુ થાય છે, જેમ કે આયાત અને બિન-નોંધાયેલ સપ્લાયર્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ.

રિવર્સ ચાર્જનું ઉદાહરણ

જણાવી દઈએ કે તમે રજિસ્ટર્ડ બિઝનેસ છો અને તમે ચીનથી સામાન આયાત કરો છો. માલની કિંમત રૂ. 10,000 અને સામાન પર લાગુ જીએસટી દર 18% છે.

આયાતને રિવર્સ ચાર્જ સપ્લાય ગણવામાં આવતો હોવાથી, તમે માલ પર GST ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશો. ચૂકવવાપાત્ર GST રકમ હશે: 10,000 * 18% = રૂ. 1,800 છે

તમારે સ્વ-મૂલ્યાંકન રિટર્ન બનાવવાની અને રૂ.ની GST રકમ ચૂકવવાની જરૂર પડશે. 1,800 સરકારને.

GSTની ગણતરી માટે વધારાની ટિપ્સ

GSTની ગણતરી કરવા માટે અહીં કેટલીક વધારાની ટીપ્સ આપી છે:

 • તમારી ખરીદી અને વેચાણનો ચોક્કસ રેકોર્ડ રાખો. આ તમને ITC ની યોગ્ય ગણતરી કરવામાં મદદ કરશે.
 • GST કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો. GST કેલ્ક્યુલેટર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે જે તમને ઝડપથી અને સરળતાથી GSTની ગણતરી કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
 • જો તમને GSTની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે અંગે કોઈ શંકા હોય તો ટેક્સ પ્રોફેશનલની સલાહ લો.

આ ટીપ્સને અનુસરીને, તમે ખાતરી કરી શકો છો કે તમે GSTની યોગ્ય ગણતરી કરી રહ્યાં છો અને કોઈપણ દંડને ટાળી રહ્યાં છો.

નિષ્કર્ષ

ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે સમજવું ભારતમાં વ્યવસાયો અને ગ્રાહકો બંને માટે જરૂરી છે. GST એ મલ્ટી-સ્ટેજ, ગંતવ્ય-આધારિત કર છે જે સપ્લાય ચેઇનના દરેક તબક્કે ઉમેરાયેલા મૂલ્ય પર લાગુ થાય છે. તે માલસામાન અથવા સેવાઓના પ્રકારને આધારે 0% થી 28% સુધીના વિવિધ સ્લેબમાં વર્ગીકૃત થયેલ છે. GSTની ગણતરીમાં લાગુ દરની ઓળખ કરવી, કરપાત્ર મૂલ્ય નક્કી કરવું, GSTની રકમ શોધવા માટે બેનો ગુણાકાર કરવો અને પછી કુલ કિંમત પર પહોંચવા માટે તેને કરપાત્ર મૂલ્યમાં ઉમેરવાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, વ્યવહારની પ્રકૃતિના આધારે સેન્ટ્રલ GST (CGST), રાજ્ય GST (SGST) અને ઇન્ટિગ્રેટેડ GST (IGST) વચ્ચે તફાવત કરવો મહત્વપૂર્ણ છે, પછી ભલે તે આંતર-રાજ્ય હોય કે આંતર-રાજ્ય. વધુમાં, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) અને રિવર્સ ચાર્જ મિકેનિઝમ વ્યવસાયો માટે ટેક્સ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. સચોટ GST ગણતરીઓ સુનિશ્ચિત કરવા, વ્યવહારોના ચોક્કસ રેકોર્ડ જાળવવા અને ઓનલાઈન GST કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ અત્યંત મદદરૂપ થઈ શકે છે. જ્યારે શંકા હોય ત્યારે, ટેક્સ પ્રોફેશનલ પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવવું એ હંમેશા સમજદાર પસંદગી છે. GSTની યોગ્ય ગણતરી માત્ર કરવેરા નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરતું નથી પણ સંભવિત દંડને પણ અટકાવે છે, જે ભારતીય કર પ્રણાલીમાં સામેલ કોઈપણ માટે આવશ્યક કૌશલ્ય બનાવે છે.

એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો, ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં મંજૂર કરવી આવશ્યક છે