સામગ્રી પર જાઓ

જીએસટીમાં વ્યવસાયનું સ્થાન શું છે? પ્રારંભિક લોકો માટે એક સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

ઓળખાણ

ભારતની જીએસટી વ્યવસ્થાને સમજાવનાર એક ઉદ્યોગપતિના રૂપમાં, સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમજાવવા માટે એક 'વ્યવસાયનું સ્થાન' છે. જીએસટીના હેઠળ તમે જે સ્થાનની નોંધણી કરે છે, તેના વ્યવસાયનું મુખ્ય પાલન અને નિહિતાર્થ છે.

આ લેખમાં, હું સરળ શબ્દોમાં સમજાઉંગા કે જીએસટીમાં વ્યવસાયનું સ્થાન શું છે તેનો અર્થ શું છે, આ વ્યાપારનો પ્રકાર અને તે કેમ માયાને યોગ્ય છે. વ્યવસાયના સ્થાન પર સ્પષ્ટતા થશે કે તમે પ્રથમ વખત તમારી જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન યોગ્ય પદ્ધતિથી પ્રાપ્ત કરશો.

જીએસટીના અંતર્ગત વ્યવસાયનું સ્થાન શું છે?

વ્યવસાયનું સ્થાન તેના ભૌતિક સ્થાન અથવા સંદર્ભમાં કોઈ વ્યવસાયનો સંદર્ભ આપે છે જ્યાં તમારી મુખ્ય તપાસ અને કાર્યને અંજામ આપી શકાય છે. જીએસટી કાયદાઓ હેઠળ વ્યવસાયનું સ્થાન બનાવે છે કેટલાક મુખ્ય તત્વ:

 • આ એક ઇમારત, ઔદ્યોગિક એકમ, ઓફિસ, સ્ટોર વગેરે જેવી એક મૂર્ત સ્થળ છે જ્યાં વ્યવસાય સંચાલિત થાય છે. વર્ચ્યુઅલ ખબર યોગ્ય નથી.
 • આ સ્થાન પર આરામ અથવા સેવાની પુરવઠા દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ માત્ર સંગ્રહ માટે ગોદામ નથી.
 • यह एक યોગ્ય ઓળખવાળો એક વિશિષ્ટ, ઓળખ વર્ણન હોવું જોઈએ. સામાન્ય ઇલાકો કે ગિન્તી નથી.
 • તેના સ્થાને વ્યવસાયની માલિકી, માલિકી પર અથવા અન્યથા કાયદાકીય રૂપે उस પર કબ્ઝા હોવો જોઈએ. સેલ ડીડ, એગ્રીમેન્ટ, વીજળી બિલ વગેરે જેવી ઉત્પત્તિ હોવી જોઈએ.
 • વ્યાપારનું દૈનિક કામકાજ અને પ્રબંધન એ જ સ્થાન પર હતું.

તે સરળ શબ્દોમાં, વ્યવસાયનું સ્થાન વાસ્તવિક, ભૌતિક કાર્યસ્થળ છે જ્યાં મુખ્ય વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હતી અને તે જ કાયદા દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત એક અલગ હતી. તે મને એક ટપાલ માહિતીથી અલગ છે.

જીએસટી માટે વ્યવસાયનું સ્થાન શા માટે માયાને યોગ્ય છે?

તમારા વ્યવસાયનું સ્થાન મહત્વપૂર્ણ છે:

 • તમારા વ્યવસાયનું મુખ્ય સ્થાન જીએસટી નોંધણી પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રાથમિક માહિતી તરીકે કાર્ય કરવામાં આવે છે. તમે તેને રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં ઉમેરી શકો છો જ્યાં તમે એસજીએસટી યુટીજીએસટીનું ચૂકવણી કરો છો.
 • તમે તમારા સંચાલનના વિસ્તરણ માટે રાજ્યમાં વ્યાપાર માટે વધારાની કંપનીની નોંધણી કરવી પડશે. આ અખિલ ભારતીય પાલન માટે સક્ષમ છે.
 • તમારા ખાતાની પુસ્તકો અને મુખ્ય નાણાકીય દસ્તાવેજ વ્યવસાય મુખ્ય સ્થાન પર રાખો. કર અધિકારી સેલ ટૂર માટે આ જાણકારનો ઉપયોગ કરે છે.
 • આ ક્ષેત્રાધિકારીઓ માટે સત્તા નક્કી કરે છે જે તમારી જીએસટી ફાઇલિંગ અને નોંધણીનું સંચાલન કરો.
 • વ્યાપારનું સ્થાન તેના રાજ્યને ઇંગિત કરે છે જ્યાં તમે એસજીએસટી અથવા યુટીજીએસટી કા ચૂકવવા માટે જવાબો આપશો તો તે રાજ્યની અંદર છે.

તે સંક્ષિપ્તમાં વ્યવસાય માટે સ્થાનની નોંધણી, ચુકવણી, પાલન ક્ષેત્ર અધિકારી, ઑડિટ અને ઓવરઓલ્ડ જીએસટી જવાબદારીઓ પર અસર પડે છે. વ્યવસાયના સ્થાન પર સ્પષ્ટતા જરૂરી છે.

જીએસટી કે હેઠળ બિઝનેસ કે કંપની પ્રકાર

જીએસટી કાયદા ત્રણ પ્રકારના વ્યવસાયની માન્યતા આપે છે:

 1. વ્યવસાયનું મુખ્ય સ્થાન

વ્યાપારનું મુખ્ય સ્થાન (પીઓબી) પ્રાથમિક ભૌતિક સ્થાનનો સંદર્ભ આપે છે જ્યાં કોઈ વ્યવસાય મુખ્ય સુરક્ષા સુરક્ષા કરે છે અને તમારી નોંધણી હતી. તેમની સામાન્ય રીતે મુખ્ય વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ જેવી છે:

 • મુખ્ય સંચાલન અને નિર્ણય ઉત્પાદક
 • મુખ્ય લેખન/વિત્ત કાર્ય
 • મુખ્ય ઉત્પાદન અથવા વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ
 • મુખ્ય વસ્તુ-સૂચિ સંગ્રહ
 • મહત્વના બાળકો અથવા વ્યાવસાયિક ભાગીદારો

કોઈપણ વ્યવસાયમાં પ્રતિ રાજ્ય ફક્ત એક મુખ્ય પીઓબી છે જે હેતુઓ માટે મુખ્ય માર્ગદર્શક તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. જો તમે અન્ય મશીનો દ્વારા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે તો તે સ્થાપિત થાય છે.

 1. વ્યવસાયનું વધારાનું સ્થાન

વ્યાપારનું એક સ્થાન (એપીઓબી) મૂળ પીઓ ઉપરાંત વધારાની ખાનગી વ્યવસાય માટે કોઈ અન્ય સામગ્રી સંદર્ભિત છે. APOB નોંધણીની આવશ્યકતા હતી:

 • જો તમારા ઓફિસના કોઈપણ રાજ્યમાં કોઈ ઉત્પાદન/કારખાના છે.
 • દરેક ગોદામ/ભંડાર માટે તમે સામાન સપ્લાય કરો છો.
 • અન્ય શહેરમાં શાખા કચેરી, ખુદરા સ્ટોર, વિતરણ કેન્દ્ર.
 • સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે સહ-કાર્યશીલ સ્થાન પટ્ટે પર આપ્યા.

APoB તમને યોગ્ય રીતે વ્યાપાર કરવા અને રાજ્યોની અંદર અથવા અહીં સુધી કે કેટલાંક કમ્પ્યુટર પર જીએસટીનું પાલન કરવા સક્ષમ છે.

 1. વ્યવસાયનું અસ્થાયી સ્થાન

ચિહ્નો તાપસ્ય કોઈ વિક્રેતા દ્વારા થોડી ગાળા માટે આરામ અથવા પુરવઠો સ્થાપિત કરવા માટે, અસ્થાયી કામ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રદર્શનોમાં સ્ટૉલ, તેહારો પર ટ્રક, વ્યાપાર શો સ્થળ વગેરે વ્યાપારનું અસ્થાયી સ્થાન અંદર છે.

પરિણામ

જીએસટીના અંતર્ગત વ્યવસાયનું સ્થાન વાસ્તવિક, વાસ્તવિક વાસ્તવિકતાઓ સંદર્ભિત કરી છે જ્યાં મુખ્ય વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓની જાતિઓ છે. વ્યવસાયનું મુખ્ય સ્થાન પાલન માટે રાજ્યમાં મુખ્ય નોંધણી જાણવી છે. અલગ-અલગ માલસામાનથી આ સેવા પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે વધારાની કંપનીની નોંધ લેવી જોઈએ. જીએસટીની નોંધણી હેઠળ, ક્ષેત્રીય અધિકારીની નિમણૂક અને ચૂકવણીને યોગ્ય રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વ્યવસાયના સ્થાન પર સ્પષ્ટતા મહત્વપૂર્ણ છે.

એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો, ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં મંજૂર કરવી આવશ્યક છે