સામગ્રી પર જાઓ

ફેક્ટરી એક્ટ 1948: નોંધણી અને લાઇસન્સિંગ માટે નિષ્ણાત માર્ગદર્શિકા

ફેક્ટરી એક્ટ 1948ની ઝાંખી

ભારતમાં પ્રથમ ફેક્ટરી એક્ટ 1881 માં પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. કામદારોની સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, આ કાયદો તેમની સ્થિતિમાં સુધારો કરવા અને તેમના સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે અંગ્રેજો ભારતમાં આવ્યા ત્યારે તેઓએ ઘણી ફેક્ટરીઓ સ્થાપી પરંતુ તે પહેલા કામદારોના હિતમાં કોઈ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો ન હતો જેનાથી તેઓ જાણી શકે કે તેઓ કેટલા કલાક કામ કરશે, તેમને કેટલો પગાર મળશે, તેમને ક્યારે રજા આપવામાં આવશે. , તેથી આ બધી સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, ફેક્ટરીમાં કામ કરો. ભારતીય ફેક્ટરી અધિનિયમ 1948 કામદારોની સ્થિતિ સુધારવા અને તેમની કાળજી લેવા માટે પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. તે સમગ્ર ભારતમાં ફેલાયેલી દરેક ફેક્ટરીને લાગુ પડે છે જેમાં 20 કે તેથી વધુ કામદારો સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત છે.

ઈન્ડિયન ફેક્ટરી એક્ટ 1948 સેક્શન (2M) મુજબ 'ફેક્ટરી' નો અર્થ થાય છે જ્યાં 10 કે તેથી વધુ કામદારો વીજળીની મદદથી કોઈપણ ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં કામ કરી રહ્યા છે અને 20 કે તેથી વધુ કામદારો વીજળીની મદદ વગર કોઈપણ કામ કરી રહ્યા છે.

આ નિયમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કામદારોની હાલની પરિસ્થિતિઓને મોટા પ્રમાણમાં સુધારવાનો અને તેમના કલ્યાણ માટે બાંધવામાં આવેલી દરેક ફેક્ટરી દ્વારા અનુસરવામાં આવતી માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવાનો હતો. હકીકતમાં, મજૂર કાયદો એ સામાજિક કાયદાનો એક ભાગ છે. કામદારો એ સમાજનો એક વિશિષ્ટ જૂથ છે, તેથી કામદારો માટે બનાવેલા કાયદાઓ સામાજિક કાયદાની એક અલગ શ્રેણીમાં આવે છે. આ કાયદો વિવિધ પ્રારંભિક કૃત્યોને જોડે છે અને બાંધકામ, ઉત્પાદન અને કામદારોના અધિકારોનું રક્ષણ જેવા વિવિધ વ્યવસાયોનું નિયમન કરે છે.

ફેક્ટરીઝ એક્ટ 1948ના ઉદ્દેશ્યો

 • આ નિયમમાં મહિલાઓ અને કામદારોની સ્થિતિ, તેમનો પગાર, તેમની વાર્ષિક રજા વગેરે અને તમામ સમસ્યાઓમાં સુધારો કરવા માટેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે.
 • કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ માટે ધોરણો સ્થાપિત કરવા અને અકસ્માતો અને વ્યવસાયિક જોખમોને રોકવા.
 • તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કામદારોની સલામતી અને તેમના જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને મશીનરી અને નવા સાધનોનું નિયમન કરવાનો છે.
 • તેનો ઉદ્દેશ્ય ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓમાં કામદારોની સલામતી અને કલ્યાણની ખાતરી કરવાનો છે.
 • ફેક્ટરી પરિસરમાં સેનિટરી સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરવા, તેમની અંદર લાઇટિંગ અને યોગ્ય વેન્ટિલેશનની તપાસ કરવી.
 • નોકરીદાતાઓ અને કામદારો વચ્ચે સુમેળભર્યા સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવું અને ઔદ્યોગિક વિવાદોને રોકવા.

એકંદરે, તેમનો ઉદ્દેશ્ય કામદારોના હિતમાં કામ કરવાનો, તેમના સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવા, રજાઓ, તેમની સુવિધાઓ અને ફેક્ટરીમાં કામ કરવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ જાળવવાનો છે.

ભારતમાં ફેક્ટરીઓની નોંધણી પ્રક્રિયા

ભારતમાં બનેલી દરેક ફેક્ટરીએ ફેક્ટરી એક્ટ 1948 હેઠળ બનાવેલા નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. ભારતમાં ફેક્ટરી સ્થાપવાનું પ્રથમ પગલું તેની નોંધણી કરવાનું છે. નોંધણી પછી તેને ફેક્ટરી લાઇસન્સ આપવામાં આવે છે. ભારતમાં ફેક્ટરી નોંધણી માટે અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયાઓ નીચે મુજબ છે -

 • ફેક્ટરી માટે નોંધણી કરાવવા માંગતા અરજદારો તેમના રાજ્યમાં ફેક્ટરીઓ અને બોઈલરના નિયામકની કચેરીની મુલાકાત લઈને ફોર્મ ભરીને અને મુખ્યત્વે નિયત દસ્તાવેજો સબમિટ કરીને અરજી કરી શકે છે.
 • તમારી અરજી પછી, સંબંધિત અધિકારીઓ તમારા જરૂરી દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ તપાસ કરે છે.
 • જો ચકાસણી દરમિયાન તમામ દસ્તાવેજો સાચા જણાય તો સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મંજૂરી માટે તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.
 • જો દસ્તાવેજોમાં કોઈ ખામી જોવા મળે તો અરજદારને તમામ દસ્તાવેજો યોગ્ય સમયે નિયત સમયમાં સબમિટ કરવા સૂચના આપવામાં આવે છે.
 • એકવાર સત્તાવાળાઓને અરજદાર પાસેથી સાચા દસ્તાવેજો મળી જાય અને વેરિફિકેશન દરમિયાન કોઈ સમસ્યા ન આવે, તો અરજદારને સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મંજૂરી મેળવવા માટે ફાઇલમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે.
 • સંપૂર્ણ મંજુરી આપવામાં આવે તે પછી, એક નોંધણી પ્રમાણપત્ર, એક કવરિંગ લેટર, સક્ષમ અધિકારી દ્વારા યોગ્ય રીતે સહી કરેલું લાઇસન્સ પોસ્ટ દ્વારા અરજદારને મોકલવામાં આવે છે.

ફેક્ટરીઓની નોંધણી માટેના મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો

 1. ઉદ્યોગોની સ્થાપના માટે સંયુક્ત અરજી ફોર્મ.
 1. મંજૂર પ્લાન મુજબ મેનેજમેન્ટ પાસેથી સંપૂર્ણ બાંધકામ અહેવાલ હોવો ફરજિયાત છે.
 1. સમય સમય પર સૂચિત માળખા મુજબ ફી યોગ્ય ખાતામાં ટ્રેઝરી "ચલણ" ના રૂપમાં જરૂરી ફી.
 1. ફેક્ટરીના “કલમ 2N” હેઠળ કબજેદાર તરીકે કામ કરવા માટે કોઈને નોમિનેટ કરતા ડિરેક્ટર ભાગીદારોનો ઠરાવ હોવો ફરજિયાત છે.
 1. માન્ય સક્ષમ વ્યક્તિ દ્વારા જારી કરાયેલ ટકાઉપણું પ્રમાણપત્રની મૂળ નકલ.
 1. 2CBs અને ફેક્ટરીઓ માટે સલામતી અને આરોગ્ય નીતિ જ્યાં 50 થી વધુ કર્મચારીઓ કાર્યરત છે.

ફેક્ટરી એક્ટ 1948ની કેટલીક કડક જોગવાઈઓ

 1. જો તમે કાયદાની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કરો છો, તો તમારે 2 વર્ષ સુધીની જેલ અથવા 100,000 રૂપિયા સુધીના દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
 1. સલામતી અથવા ખતરનાક કામગીરી સંબંધિત પ્રકરણ 4 નું ઉલ્લંઘન મૃત્યુના કિસ્સામાં ₹25,000 સુધીનો દંડ અને ગંભીર ઈજાના કિસ્સામાં ₹5,000 સુધીનો દંડ લઈ શકે છે.
 1. જો તમે વિશ્લેષણના પરિણામો અંગે કોઈ ખોટો ખુલાસો કરો છો, તો તમને 6 મહિના સુધીની જેલ અથવા ₹10,000 સુધીના દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
 1. કબજેદારની ચોક્કસ જવાબદારીઓને લગતી માહિતીની ફરજિયાત પ્રકૃતિને કારણે અથવા કામદારોના કામ કરવાના અધિકારને જોખમ હોવાને કારણે કબજેદાર દ્વારા “કલમ 41” પણ “41C” અને “41H” ની જોગવાઈઓના ઉલ્લંઘનના કિસ્સામાં, તમને સાત વર્ષ સુધીની કેદ અથવા બે લાખ રૂપિયા સુધીની સજા થશે. જો તમે ઉલ્લંઘન કરો છો તો તમારે દંડ પણ ચૂકવવો પડી શકે છે 1જો તમે એક વર્ષ સુધી ચાલુ રાખો છો તો તમે તેને 10 વર્ષ સુધી કરાવી શકો છો.

ફેક્ટરી એક્ટ 1948ની લાગુ પડતી

 1. ભારતીય ફેક્ટરી અધિનિયમ, 1948 ની લાગુ પડવાને લગતા કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ અહીં છે.
 1. જો કોઈપણ ફેક્ટરીમાં વીજળીનો ઉપયોગ થતો હોય તો જ્યારે ત્યાં 10 કે તેથી વધુ કામદારો કામ કરે ત્યારે ફેક્ટરી એક્ટ લાગુ પડે છે.
 1. જો કોઈ ફેક્ટરીમાં વીજળીનો ઉપયોગ થતો ન હોય તો ભારતીય ફેક્ટરી એક્ટ 1948 લાગુ પડે છે જ્યારે તે ફેક્ટરીમાં 20 કે તેથી વધુ કામદારો કામ કરે છે.
 1. ઘટનાની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના, પછી ભલે તે ઉત્પાદન, ઉત્પાદન, રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા અન્ય કોઈપણ ઉદ્યોગ હોય, ફેક્ટરી એક્ટ લાગુ થાય છે.
 1. કામદારોની સલામતી, તેમના સ્વાસ્થ્ય અને ફેક્ટરીઓની નોંધણી માટેના નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે.
 1. સલામતી અને આરોગ્યના ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે જગ્યાનું નિયમિત નિરીક્ષણ જરૂરી છે.

ફેક્ટરીઓનું લાઇસન્સિંગ

ભારતીય ફેક્ટરી એક્ટ 1948 હેઠળ, તમામ ફેક્ટરીઓ માટે નોંધણી સાથે લાઇસન્સ મેળવવું ફરજિયાત છે. અધિનિયમની કલમ 2(M) જોખમી પ્રક્રિયાઓમાં રોકાયેલા ફેક્ટરીઓ માટે અને કામદારોને રોજગારી આપતી રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્દિષ્ટ ફેક્ટરીઓ માટે લાયસન્સ ફરજિયાત બનાવે છે.

લાઇસન્સ આપવાની પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે ફેક્ટરીના માલિક દ્વારા શુભેચ્છા સાથે શરૂ થાય છે. ઘટનામાં કામ કરતા કામદારોની સંખ્યા, ફેક્ટરીનું નામ અને સરનામું, ફેક્ટરીમાં વપરાતી મશીનરી, ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કામદારો માટે સલામતીના પગલાં, આ તમામ વિગતો અરજીમાં સામેલ છે.

લાયસન્સ આપનાર અધિકારી અધિનિયમની વિવિધ જોગવાઈઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા અરજીની સમીક્ષા કરે છે, જેમાં ફેક્ટરીના સ્થાન, બિલ્ડિંગની જરૂરિયાતો, સેનિટરી સુવિધાઓ, વેન્ટિલેશન, લાઇટિંગ અને મશીનરી સલામતી સંબંધિત જોગવાઈઓનો સમાવેશ થાય છે.

લાયસન્સ પ્રક્રિયામાં ફેક્ટરી લેઆઉટ, મશીનરી, સલામતી પ્રણાલી અને કટોકટીની સજ્જતાની વિગતવાર તપાસ અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા જોખમોને ઘટાડવાનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય નિરીક્ષક લાયસન્સની જરૂરિયાતોના સંતોષકારક પાલન પર કામગીરી શરૂ કરવા માટે અધિકૃત લાયસન્સ જારી કરે છે. સામાન્ય રીતે, કોઈપણ ફેક્ટરીનું લાઇસન્સ નિશ્ચિત સમયગાળા માટે માન્ય હોય છે.

લાઇસન્સ કામદારોના સ્વાસ્થ્ય, તેમની સલામતી, ઓવરટાઇમ, કામના કલાકો, તેમનો પગાર, રજાની માહિતી, આ તમામ બાબતોને લગતી તમામ શરતો નક્કી કરે છે. કોઈપણ કારખાનાએ આ તમામ નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે, જો કોઈપણ કારણોસર કોઈપણ ફેક્ટરી લાઈસન્સ સંબંધિત નિયમોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો તેના પરિણામે તે ફેક્ટરીનું લાઇસન્સ રદ થઈ શકે છે અથવા ફેક્ટરીના માલિકને સજા થઈ શકે છે. કાયદાકીય સજા પણ થઈ શકે છે.

ફેક્ટરીઓનું નવીકરણ અને રદબાતલ

ચોક્કસ સમયગાળા પછી ફેક્ટરી લાયસન્સનું વિસ્તરણ ફેક્ટરીના નવીકરણનો સમાવેશ કરે છે. રાજ્ય સરકારના નિયમોના આધારે દર વર્ષે અથવા દર 5 વર્ષે નવીકરણ પ્રક્રિયા માટે યોગ્ય સરકારી સત્તાધિકારીને સલામતીનાં પગલાં, અનુપાલન રેકોર્ડ્સ, ફેક્ટરી લેઆઉટ પ્લાન, ફેક્ટરીની મશીનરી વિગતો જેવા સંબંધિત દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા ફરજિયાત છે. ફેક્ટરી ઓપરેટર માટે નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે કે કેમ તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ તમામ દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. જો કોઈ ફેક્ટરી નિર્ધારિત ધોરણોનું પાલન ન કરે તો તેને કાનૂની સજા થઈ શકે છે અથવા કામગીરી બંધ થઈ શકે છે અથવા તે ફેક્ટરીનું લાઇસન્સ રદ થઈ શકે છે.

પર્યાવરણીય જોખમો, અપૂરતી કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ, કોઈપણ ફેક્ટરીમાં મજૂરની ચુકવણી અને રેકોર્ડની જાળવણી જેવી વૈધાનિક જવાબદારીઓનું પાલન ન કરવું તે ફેક્ટરીને રદ કરી શકે છે. ફેક્ટરી મેનેજરને નોટિસ આપવી, નિરીક્ષણ હાથ ધરવું અને સુધારણા માટે ફેક્ટરી મેનેજરને તક પૂરી પાડવી, આ બધી પ્રક્રિયાઓ રદ કરવામાં સામેલ છે. જો ચેતવણીઓ છતાં, ફેક્ટરીના મેનેજર આ તમામ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો સરકારી સત્તાને ફેક્ટરીનું લાઇસન્સ રદ કરીને બંધ કરવાનો અધિકાર છે.

કામદારોના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા, કાર્યસ્થળની સલામતી જાળવવા અને કાનૂની આવશ્યકતાઓનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે નવીકરણ અને રદ કરવાની પ્રક્રિયા બંને આવશ્યક છે. નવીનીકરણ ફેક્ટરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મશીનરી અને સલામતીનાં પગલાંના નિયમિત મૂલ્યાંકનને પ્રોત્સાહિત કરે છે. જો આપણે રદ્દીકરણ વિશે વાત કરીએ, તો રદ એ બેદરકારી અને બિન-પાલન સામે અવરોધક તરીકે કામ કરે છે અને ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કામદારોની સલામતી અને સુખાકારી માટે પણ કામ કરે છે. નવીકરણ અને રદ કરવાની પ્રક્રિયાઓ જવાબદારી માટે એક પદ્ધતિ તરીકે કામ કરે છે. તે નિયમનકારી જરૂરિયાતોનું પાલન કરવા અને ઉત્પાદનમાં સતત સુધારાને પ્રોત્સાહન આપે છે.

ફેરફારો અને સંસ્કારિતા

1948 ના ફેક્ટરી અધિનિયમમાં ઉભરતા શ્રમ મુદ્દાઓને સંબોધવા અને નીચે મુજબ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સાથે સંરેખિત કરવા માટે ઘણા સુધારા અને શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવ્યા છે.

 • સુધારો અધિનિયમ 1987: આ એક એવો અધિનિયમ છે જેમાં કામદારોના કલ્યાણને લગતી તમામ જોગવાઈઓ છે જેમ કે ધોવા, સંગ્રહ અને સૂકવવાની જોગવાઈઓ આ સાથે, મહિલા કામદારોના બાળકોની સંભાળ રાખવા માટે વળતર વગેરેની જોગવાઈ છે.
 • સુધારો અધિનિયમ 2005: આ સુધારાએ જોખમી પ્રક્રિયાઓ, ખતરનાક પદાર્થો અને કટોકટીની પરિસ્થિતિઓ જેવા વધારાના પાસાઓને આવરી લેવા માટે કાયદાના અવકાશને વિસ્તૃત કર્યો.
 • સુધારો અધિનિયમ 2016: આ સુધારો કામદારોની સલામતી અને કલ્યાણ સુનિશ્ચિત કરવા અને વ્યવસાય કરવામાં સરળતા વધારવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ સુધારાએ ફેક્ટરીઓ માટે અનુપાલન પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવી અને મહિલાઓના રોજગાર સંબંધિત જોગવાઈઓ રજૂ કરી.

નિષ્કર્ષ

ભારતીય ફેક્ટરી અધિનિયમ 1948 કામદારોની સુરક્ષા અને તેમના સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખૂબ જ મદદરૂપ છે. કાયદો કડક ધોરણો નક્કી કરીને અકસ્માતો, વ્યવસાયિક જોખમો અને શ્રમના શોષણને રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. ફેક્ટરી એક્ટ 1948 હેઠળ નોંધણી અને લાઇસન્સિંગ પ્રક્રિયાઓનું અસરકારક અમલીકરણ ફરજિયાત છે. આ કાયદાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કામદારોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ, સેનિટરી સુવિધાઓ, વેન્ટિલેશન, લાઇટિંગ સિસ્ટમ અને મશીનરી સલામતી સંબંધિત સાધનોની તપાસ કરવાનો છે. ફેક્ટરીમાં આ એક્ટ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા કામદારો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ કાયદા હેઠળ, જે ફેક્ટરીમાં વીજળીના ઉપયોગ વિના કામ કરવામાં આવે છે અને જ્યાં 10 કે તેથી વધુ કામદારો કામ કરે છે તેને ફેક્ટરી કહેવામાં આવે છે અને જ્યાં વીજળીના ઉપયોગ વિના કામ કરવામાં આવે છે અને 20 કે તેથી વધુ કામદારો કામ કરે છે તેને પણ ફેક્ટરી કહેવામાં આવે છે. ફેક્ટરીની સ્થિતિ આપવામાં આવી છે. તેના મુખ્ય કાર્યો બાળ મજૂરો વિશે તપાસ કરવા, તેમને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા અને તેમના માટે રજાની જોગવાઈ નક્કી કરવાનું છે. ભારતીય ફેક્ટરી એક્ટ 1948 ભારતમાં એસેમ્બલી ફેક્ટરીઓને લાગુ પડે છે.

એક ટિપ્પણી મૂકો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો, ટિપ્પણીઓ પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં મંજૂર કરવી આવશ્યક છે